Peruntukan Saham Khas Bumiputera melalui MITI Saham Online

Share

Capture

Kini semua pelabur bijak saham sudah boleh mendaftarkan diri di : http://sahamonline.miti.gov.my/

Daftarkanlah detail peribadi dalam web tersebut ya.

Permohonan saham tawaran melalui MITI boleh digunapakai untuk setiap IPO yang bakal ditawarkan.

Share

Related Posts

About The Author

Add Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.